چاپ
دسته: علما، حکما و دانشمندان

روزي میرزای قمی (1151-1231 ق) با فتحعلی شاه قاجار (1176-1213 ش) به حمام رفته بود.

 

ميرزا در حمام به شاه گفت: كجاست لشكر و حشم؟ كجاست ثروت و دولت؟

شاه گفت: لشكر و دولت را كه نمي‌شود به حمام آورد.

 

 

ميرزا گفت: اما من دولتم را به همراه دارم و آن علوم من است كه در سينه دارم و همه جا و تا قيامت همراه من هستند.

 

حكايات علماء و سلاطين، ص 66.