Take a fresh look at your lifestyle.

شرح حال پنج تن از فرزندان امام کاظم(ع)

در مورد فرزندان ذکور امام کاظم(ع)، پژوهشهای درخور توجه انجام نگرفته است. تحقیقات موجود، بیشتر تک نگاری است که این تک نگاری طبیعتاً همه فرزندان ذکور را شامل نیست، بلکه به فرزندان معروف آن حضرت مانند احمد بن موسی(ع)، حمزه، هارون و حسین بن موسی(ع) پرداخته است؛ از این رو سوالات زیادی درمورد آنان باقی می ماند که باید به آنها پاسخ داده شود.

یکی از سوالات مطرح شده درباره آنان، گنبد و بارگاههای آنهاست که بیشتر در ایران قرار دارند و گاهی برای یکی از فرزندان امام کاظم(ع) چند بارگاه جداگانه در چند شهر ایران وجود دارد، مثل امامزاده هارون، حمزه، محمد، حسین و عبدالله. در این تحقیق شرح حال پنج تن از فرزندان امام کاظم بیان شده و بارگاههایی که در ایران و عراق و جایهای دیگر بدانها منسوبند، بررسی گردیده است.

واژگان کلیدی: امام کاظم(ع)، فرزندان، شرح حال، بارگاه.

 

دریافت متن کامل مقاله با فرمت پی دی اف، با حجم 283 کیلوبایت

 

منبع: سخن تاریخ سال پنجم بهار 1390 شماره 12

Leave A Reply

Your email address will not be published.