Take a fresh look at your lifestyle.

تحلیل و بررسی صلح امام حسن علیه السلام

عنوان: تحلیل و بررسی صلح امام حسن علیه السلام

نگارنده: مصدق، محمد (مهدوی)

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد راهنما : شهیدی، جعفر

 

رشته گرایش : الهیات و معارف اسلامی

استاد مشاور : آئینه وند، صادق

دانشگاه : دانشگاه قم

تاريخ دفاع :۱۳۷۳

 

چکيده:

این پایان نامه شامل یک پیشگفتار و سه بخش است . در بخش اول شخصیت امام حسن (ع) و جناح مخالف بررسی می شود که این بخش شامل مباحثی است مثل از ولادت تا شهادت امام حسن (ع) بررسی شخصیت امام حسن (ع) در طول زندگانیشان بررسی و شناخت افکار و کردار جناح اموی از جمله ابوسفیان و معاویه .در بخش دوم صلح در مکتب اسلام بررسی شده است و در بخش پایانی به بررسی حوادث و اتفاقات از آغاز رو یا رویی با معاویه تا پایان جنگ و آغاز صلح می پردازد که این در بخش نویسنده ضمن بررسی کم و کیف لشگریان دو سپاه افکار و اندیشه های بعت کنندگان با امام حسن را بررسی می کند.

 

کلید واژه ها :امام حسن، امام مجتبی، صلح، معاویه، بنی امیه، صلح حسن، جنگ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.