یکشنبه 26 دی 1400 برابر با Sunday, 16 January , 2022

5 اسفند 1391

به قیمتی که خریده بودم

دزدی جامه کسی را دزدید و به بازار برد و به دست دلال داد تا بفروشد. جامه را از دلال دزدیدند و دزد دست تهی