یکشنبه 31 تیر 1403 برابر با Sunday, 21 July , 2024

12 فروردین 1392 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

این تصویر پیامبر اسلام(ص) نیست

  داستان نقاشی که بحیرای راهب از [حضرت] محمد(ص) در سفری که ایشان به همراه عمویش ابوطالب به شام داشت کشیده، سال‌هاست همراه با خود