جمعه 24 فروردین 1403 برابر با Friday, 12 April , 2024

28 مهر 1392 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سفرها و ارتباطات امام هادی(ع)

طلوع در صریا ائمه هدی در ضمن پیشوایی جبهه حق و دفاع از حریم دیانت و بیان احکام و معارف الهی، به فعالیت های کشاورزی

امام هادی(ع) به روایت اهل سنت

دودمان امام سمعانی (562 ق) نسب و دودمان امام را این گونه بیان می کند : ابوالحسن علی بن محمدبن علی بن موسی بن جعفربن

امام هادی(ع) و مبارزه با افراطی گری

دوران حیات سیاسی و اجتماعی ائمه معصومین (ع) مشحون از رخدادهایی است که گاه بواسطه جهل و نا آگاهی جامعه و گاه سلطه سردمداران زر

نامه های امام هادی(ع)

عصر امام هادی(ع) (212ـ254ق) مصادف با حاکمیت عبّاسیان و از جمله متوکل عبّاسی است. این دوران دشوارترین، عصر زندگی امامان معصوم بود؛ به طوری که

مبارزه امام هادی(ع) با غالیان

در نگاه قرآن و اهل بیت، پیامبران از آغاز تا پایان زندگی به رسالت خود مؤمن و مطمئن بودند و هایچ گاه تردیدی در رسالت

همسر و فرزندان امام هادی(ع)

همسر امام همسر امام هادی (ع) سوسن نام داشت. وی کنیزی از اهالی نوبه[1] بود. دست تقدیر او را به مدینه و خانه امام هادی