جمعه 24 دی 1400 برابر با Friday, 14 January , 2022

23 دی 1392

بهترین مکان غسل

شخصی از فقیهی پرسید:    هنگامی که برای غسل کردن وارد رودخانه ای شویم، بهتر است کجای نهر بایستیم؟    گفت: آن طرف که لباست

دروغی که ننویسند

در خبر است:  همه دروغی بنویسند (گناه آن نوشته می شود) مگر سه دروغ:     دروغ مرد در حرب که خدعه و فریب در