چهارشنبه 9 اسفند 1402 برابر با Wednesday, 28 February , 2024

9 فروردین 1393 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

کتاب تاریخ الکاظمیة/ 4 جلد

این کتاب توسط «الوراق للنشر» در سال 2013 م در بیروت به چاپ رسیده است. کتاب حاضر در چهار جلد به تاریخ، جغرافیا، تحولات سیاسی،

معرفی مجله تاریخ علم

مجله تاريخ علم با رتبه علمي – پژوهشي به صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران و مدير مسئولی دكتر اصغر