یکشنبه 31 تیر 1403 برابر با Sunday, 21 July , 2024

23 تیر 1393 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

16 رمضان: جنگ قادسیه

 جنگ قادسیه، سال چهاردهم هجری قمری در زمان خلافت خلیفه دوم، بین سپاه مسلمانان به فرماندهی سعد بن ابی وقاص و سپاه یزدگرد سوم پادشاه

16 رمضان- درگذشت مقریزی

ابوالعباس احمد بن علي بن عبدالقادر بعلبكي مصري ملقب به تقي‌الدين و مشهور به مِقريزي از نامورترین مورخان تاریخ مصر در سده های هشتم و