جمعه 29 تیر 1403 برابر با Friday, 19 July , 2024

9 مرداد 1393 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

زن باستانی

مقدمه: غرب در قضاوت امروزش درباره زن اصلا به گذشته زن در غرب نمی نگرد و یا نمی خواهد به این گذشته نگاهی افکند درحالی