پنج‌شنبه 10 اسفند 1402 برابر با Thursday, 29 February , 2024

11 شهریور 1393 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

روزگارصفویان به روایت مورخان عثمانی

«تاریخ نگاری و مورخان عثمانی» جدیدترین کتاب دکتر نصرالله صالحی است که چندی پیش از سوی پژوهشکده تاریخ اسلام چاپ و منتشر شده است.پرداختن به

منبر، رسانه ای به بلندای تاریخ اسلام

بسیاری از لغت‌دانان عرب، واژه منبر را از ریشه عربی نَبَرَ به معنای عالی و بلند دانسته‌اند. ابن منظور می‌گوید: «محل ایراد خطبه توسط خطیب