یکشنبه 31 تیر 1403 برابر با Sunday, 21 July , 2024

4 مهر 1393 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

گزارشی از نشست اغراض سیره نگاری

  سومین نشست، از سلسله مباحث تخصصی سیره‌نگاری با حضور دکتر احمد پاکتچی، روز شنبه هشتم شهریور ماه در محل پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار شد.