شنبه 18 آذر 1402 برابر با Saturday, 9 December , 2023

27 آبان 1393 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سبب اضمحلال معتزله چه بود؟

 این روزها به دلایل مختلف، فراوان از امر به معروف و نهی از منکر صحبت می شود، اصلی قرآنی که باید فقیهان در باره آن،