پنج‌شنبه 10 اسفند 1402 برابر با Thursday, 29 February , 2024

25 خرداد 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست علمی آسیب شناسی مهدویت

اداره فرهنگی، تربیتی و پژوهشی مدرسه تاریخ و ادیان مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره ) با همکاری معاونت محترم پژوهش در روز سه شنبه