پنج‌شنبه 11 آذر 1400 برابر با Thursday, 2 December , 2021

24 اردیبهشت 1400

دکتر محمد رضا باطنی

مشکلات زبان فارسی و اصلاحات آن

عنوان اصلی این مقاله شاید خوشایند نباشد و مسلماَ خوب انتخاب نشده اما به مناسبت درگذشت دکتر محمد رضا باطنی زبان شناس برجسته که پیشنهاداتی