پنج‌شنبه 11 آذر 1400 برابر با Wednesday, 1 December , 2021

خواندنی های تاریخی

یلدا و هویت ایرانی

جشن ‌ها و مناسک در نظام ‌های مدرن را می‌ توان از یک بعد به مثابه «بازماندگان»ی (survival) در نظر گرفت که در تعبیر انسان

کنسرسيوم استعماری

چند ماه پس از کودتاي 28 مرداد 1332، سپهبد زاهدي نخست وزير وقت براي جلب کمک هاي غرب، از آنان براي سرمايه گذاري در صنعت

شوق فطری

 آيت الله شيخ جعفر نزاري نقدي در سال 1265 شمسی به دنيا آمد و از خردسالي ، شوق فطري طبيعي به علوم و ادب و

رمز مقدس يا الله

عمليات بزرگ والفجر 4 در تاريخ 27 مهر 1362 با رمز مقدس يا الله، يا الله، يا الله در منطقه عملياتي غرب و دره شيلر