دوشنبه 8 آذر 1400 برابر با Monday, 29 November , 2021

معرفی تاریخ پژوهان

زندگينامه علمى دکتر مجيد كافي

الف) مشخصات فردي نام ونام خانوادگي: مجيد كافي        گروه علوم اجتماعي           متولد: 1344       نام پدر: قربانعلي    وضعيت تحصيلات دانشگاهي

دکتر نعمت­ الله صفرى فروشانى

  زندگينامه علمى دکتر نعمت­ الله صفرى فروشانى  سوابق علمى  1. تحصیلات حوزوی  – ورود به حوزه علميه قم در سال 1355.  – تحصيل در

زندگينامه علمى دکتر مرتضی شیرودی

  سوابق علمى  تحصیلات دانشگاهی  – کارشناسی(B.S) رشته علوم سیاسی در مجتمع آموزش عالی تربیت مربی.  عنوان پایان نامه دوره کارشناسی: «بررسی زمینه های داخلی