چهارشنبه 10 آذر 1400 برابر با Wednesday, 1 December , 2021

مقاله

شیعه شناسی در غرب: بررسی رویکردها

اتان کلبرگ، محقق مطالعات شيعی، ساليانی پيش در يادداشتی، فهرستی خلاصه از مطالعات در حوزه تشيع را در مجامع آکادميک غربی و خاور شناسی به

میشل فوکو و انقلاب اسلامی ایران

انقلاب سال (1979م / 1357ش) ایران ٬ در واقع ٬ یکی از تحولات بسیار شگرف و بنیادی در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر