شنبه 6 آذر 1400 برابر با Friday, 26 November , 2021

همایش ها و نشست ها

کلام امامیه: ریشه‌ها و رویش‌ها

شمارۀ شصت و پنجم فصلنامه علمی- پژوهشی «نقد و نظر»، ویژه نامه کلام امامیه: ریشه‌ها و رویش‌هاست که مقالات آن عبارتند از: «کلام امامیه: ریشه‌ها

کلام امامیه در عصر تدوین

شصت و ششمین شماره مجله نقد و نظر ویژه نامه «کلام امامیه در عصر تدوین» است. مقالات این شماره عبارتند از: مقاله «آراء متکلمان نوبختی

ابهام‌ها و چالش‌های کلام امامیه

شصت و هفتمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی «نقد و نظر»، ویژه‌نامه «کلام امامیه: ابهام‌ها و چالش‌ها» است و شامل مقالاتی همچون «نوبختیان در رویارویی

ابهام‌ها و چالش‌های کلام امامیه

شصت و هفتمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی «نقد و نظر»، ویژه‌نامه «کلام امامیه: ابهام‌ها و چالش‌ها» است و شامل مقالاتی همچون «نوبختیان در رویارویی

ادوار تاريخى علم کلام اسلامي

علم كلام عهده‌دار تبيين آموزه‌هاى دين اسلام است و در مقابلِ پرسش‌ها و انتقادهاى پيروان ديگر اديان، از اين آموزه‌ها دفاع مى‌كند. كلام جزو اولين