چهارشنبه 10 آذر 1400 برابر با Wednesday, 1 December , 2021

پایان نامه

نگرش به مهدویت در عصر صفویان

این پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد در دانشگاه باقر العلوم، به راهنمایی آقای دکتر سید حسین فلاح زاده و مشاوره دکتر نعمت الله صفری

بررسی پدیده کوچی گری در افغانستان

مرکز آموزش عالی: جامعه المصطفی العالمیه/ مدرسه تاریخ و ادیان رشته: تاریخ معاصر / مقطع: کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه: بررسی پدیده کوچی گری در