جمعه 30 اردیبهشت 1401 برابر با Friday, 20 May , 2022

مصاحبه ها

روزگارصفویان به روایت مورخان عثمانی

«تاریخ نگاری و مورخان عثمانی» جدیدترین کتاب دکتر نصرالله صالحی است که چندی پیش از سوی پژوهشکده تاریخ اسلام چاپ و منتشر شده است.پرداختن به

مقدمه ای در باب جامعه شناسی تشیع معاصر

«در ایران، به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعات شیعی، «جامعه‌شناسی تشیع» اصطلاح غریبی است و جز معدود پژوهش‌هایی که با این نام و عمدتاً