Take a fresh look at your lifestyle.

پیدایش و تطور دولت زیدیه در یمن

جنوب جزیره العرب که در کتیبه های باستانی به نام یمنت خوانده می شود از سال 1200 پیش از میلاد دارای نظام های حکومتی بوده است. مورخان به این سرزمین به سبب پیشینه تاریخی آن در دوران های پیش و پس از ظهور اسلام توجه کرده اند. هم چنین در قرآن، توجه ویژه ایی به این منطقه شده است.

این پژوهش تاریخی به حوادث پس از ظهور اسلام در این سرزمین می پردازد و پیدایش و تطور دولت زیدی در یمن و تحولات آن را در میانه سالهای 280 – 298ه.ق / 893 – 911 م  بررسی می کند. پیدایش این دولت در یمن و فعالیت امامان زیدی و شیعیانشان در این بخش از جهان اسلام سبب شد این دولت، تنها حکومت زیدی باشد که بیش از هزار سال پایدار بماند .

 

برای دریافت مقاله با فرمت pdf اینجا را کلیک کنید

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.