چهارشنبه 9 اسفند 1402 برابر با Wednesday, 28 February , 2024

21 مرداد 1393 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

15 شوال : وفات عبدالعظیم حسنی(252 ق)

عبدالعظیم بن عبدالله بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابیطالب علیه السلام[1]، معروف به شاه عبدالعظیم[2] و سید الکریم نسبش با چهار