یکشنبه 6 خرداد 1403 برابر با Sunday, 26 May , 2024

کتابشناسى حضرت ابالفضل العباس علیه السلام

1ـ البطل العلقمى

شیخ عبدالواحد مظفر. چاپ افست: قم، منشورات الرضى، 1416ق. وزیرى، 3ج (1200ص).

2ـ حیاة العباس ـ علیه السلام

شیخ محمدعلى غروى اردوبادى (1312ـ1380ق)

المنتخب من اعلام الفکر والادب/545.

3ـ حیاة قمر بنى هاشم(ع)

شیخ عوض على شریفى.

چاپ دمشق، 1419ق، مجله تراثنا، ش62، ص299.

4ـ العباس ـ علیه السلام

سید عبدالرزاق موسوى مقرّم (1316ـ1391ق). چاپ نجف و قم. رقعى، 176ص.

(این کتاب به فارسى و اردو ترجمه شده است)

5 ـ العباس ـ علیه السلام

باقر شریف قرشى. قم، دارالکتاب الاسلامى، 1416ق. رقعى، 214ص.

(این کتاب به فارسى ترجمه شده است)

6 ـ عباس بن على ـ علیه السلام

کمال السید. قم، انتشارات انصاریان، 1377ش. وزیرى، 40ص.

(این کتاب به اردو ترجمه شده است)

7ـ عباس بن على ـ علیه السلام والغیبة الصغرىحاج سید محمد حسینى شیرازى

8 ـ العباس بن على ـ علیه السلام ـ کاشف الکرب عن وجه الحسین (مجموعه اشعار مدائح و مراثى)

گردآورنده: جلیل کربلایى. چاپ قم، 1420ق. وزیرى، 310ص.

9ـ العباس بن على بن ابى طالب قمرُ بنى هاشم

محمد کامل حسن المحامى. چاپ سوم: بیروت، 1980م/ 1400ق. رقعى، 146ص.

(این کتاب به فارسى ترجمه شده است)

10ـ العباس بن على(ع) نصیرالحسین ـ علیه السلام

سید محمدتقى مدرسى. تهران، انتشارات بقیع، 1416ق. رقعى، 84ص.

(این کتاب به فارسى ترجمه شده است)

11ـ العباس بن على(ع) بطل الحق والحریة

عبدالحمید المهاجر. بیروت، انتشارات اعلمى، 1414ق. وزیرى، 204ص.

12ـ العباس بن على رائد الکرامة والفداء فى الاسلام

باقر شریف قرشى. چاپ قم، 1421ق. وزیرى، 230ص. (شاید این کتاب با کتاب شماره 5 یکى باشد)

13ـ مقتل و مصرع العباس

شیخ حسین قدیحى بحرانى (1302ـ1387ق). چاپ نجف و قم.

14ـ النصّ الجلّى مولد العباس بن على ـ علیه السلام

شیخ محمد على ناصرى. چاپ دوم: قم، منشورات الرضى، 1369ش. رقعى، 88ص.

15ـ هل اتاک حدیث العباس(ع)؟

سید عبدالرسول موسوى. تهران، انتشارات امام صادق(ع)، 1419ق. وزیرى، 64ص.

ب. کتاب هاى چاپى فارسى

1. آینه ایثار: مجموعه مدائح و مراثى حضرت ابالفضل العباس.

گردآورى: محمود شاهرخى و عباس مشفق کاشانى. تهران، انتشارات اسوه، 1372ش. وزیرى، 530ص

2. ابوالفضل العباس ـ علیه السلام

حسین یزدى. تهران، انتشارات ولى عصر، 1379ش. رقعى، 128ص.

3. ابوالقربه: سقاى کربلا

مجید زجاجى مجرد. تهران، نشر سبحان، 1377ش. وزیرى، 202ص.

4. باب الحوائج: زندگانى ابوالفضل العباس ـ علیه السلام

عبدالحسین مؤمنى. تهران، انتشارات جاویدان، 1348ش. رقعى، 365ص.

5. پرچمدار کربلا: مدائح و مراثى قمر بنى هاشم

سروده: محمد شرمى کاشانى. تهران، 1348ش. رقعى، 208ص.

6. پرچمدار کربلا

جواد سبزه اى. تهران، انتشارات ناس، 1363ش. رقعى، 240ص.

7. پرچمدار نینوا: تحلیلى از زندگانى حضرت اباالفضل

محمد محمدى اشتهارى. قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، 1376ش. رقعى، 248ص.

8. تاریخ زندگانى قمر بنى هاشم ـ علیه السلام

استاد حسین عمادزاده (1325ـ1410ق). چاپ دوم، تهران، شرکت طبع کتاب، 1333ش. وزیرى، 304ص.

9. چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس ـ علیه السلام

على ربانى خلخالى. چاپ دوم: قم، انتشارات دارالحسین، 1375ش. وزیرى، 630ص (ج اول)، 690 (ج دوم).

این کتاب دربرگیرنده بسیارى از مطالب و مباحث مربوط به حضرت، به خصوص کرامات آن جناب مى باشد و مصدرِ بسیارى از تألیفات پس از خویش، قرار گرفته است). جلد سوم آن نیز آماده چاپ است.

10. حضرت اباالفضل العباس ـ علیه السلام

سید محمدتقى مدرسى. ترجمه: کورش علیانى. تهران، انتشارات محبان الحسین، 1377ش. رقعى، 52ص

11. حضرت اباالفضل مظهر فضائل و کمالات

سید على موحد ابطحى اصفهانى. چاپ قم، 1375 و 1376. ج1 (528ص) و ج2 (484ص).

12. حماسه پرچمدار کربلا عباس بن على ـ علیه السلام

محمدحسین عطار. چاپ 1374ش. وزیرى، 459ص.

13. حیاة العباس ـ علیه السلام

محمدجعفر شاملى شیرازى. چاپ تهران، 1353ش/ 1394ق. جیبى، 100ص.

14. الخصائص العباسیة

شیخ محمد ابراهیم کلباسى نجفى (م1363ق). مقدمه و تعلیقات: استاد حسین عمادزاده (م1410ق). چاپ دوم: تهران، انتشارات خامه، 1408ق. وزیرى، 420ص.

15. در کنار علقمه: مجموعه اى از کرامات حضرت اباالفضل العباس.

سید محمدحسین محمودى. چاپ قم، 1377ش. رقعى، 300ص.

(اکثر این کتاب، از کتاب (حضرت اباالفضل مظهر فضائل و کرامات) برگرفته شده است)

16. دریاى شعله ور: مجموعه اشعار در مناقب و مراثى حضرت اباالفضل العباس

گردآورى: محمدعلى مجاهدى (پروانه). قم، انتشارات حضور، 1377ش. رقعى، 190ص.

17. روح فرات: مجموعه اشعار در مدائح حضرت اباالفضل العباس

گردآورى: سید قاسم ناظمى. تهران، مرکز نشر هنر اسلامى بنیاد مستضعفان، 1373ش. رقعى، 60ص.

18. زندگانى و شهادت حضرت ابوالفضل ـ علیه السلام

محمدعلى احسان. تهران، انتشارات پدیده، 1386ق/ 1344ش. جیبى، 176ص.

19. زندگانى پرچمدار کربلا

حسن مظفرى معارف. چاپ دوم: مشهد، 1349ش. رقعى، 224ص.

20. زندگانى حضرت ابوالفضل، پرچمدار و شمع فروزان کربلا.

بدرالدین نصیرى. تهران، انتشارات محمدى، 1351ش. رقعى، 155ص.

21. زندگانى حضرت ابوالفضل العباس ـ علیه السلام

باقر شریف قرشى. ترجمه: سید حسن اسلامى. قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1371ش. رقعى، 224ص.

22. زندگانى حضرت ابوالفضل ـ علیه السلام

محمد کامل حسن المحامى. ترجمه: احمد صادقى اردستانى. تهران، انتشارات ، 1373ش. رقعى، 208ص.

23. ساقى تشنگان فضیلت

ابوالفضل موسوى گرمارودى. قم، دفتر نشر الهادى. 1377ش. رقعى، 75ص.

24 ساقى خوبان: شرح زندگانى حضرت اباالفضل العباس ـ علیه السلام

محمد اراکى. قم، نشر مرتضى، 1376ش. رقعى، 112ص.

25. سپهسالار عشق: سیرى در زندگى حضرت اباالفضل

احمد لقمانى. قم، مرکز تحقیقات اسلامى جانبازان، 1376ش. رقعى، 160ص.

26. سپهسالار کربلا اباالفضل العباس ـ علیه السلام

احمد سیاح. تهران، انتشارات اسلام، 1373ش. رقعى، 128ص.

27. ستارگان درخشان: سرگذشت حضرت قمر بنى هاشم

محمدجواد نجفى (1342ـ1419ق). چاپ پنجم: تهران، انتشارات اسلامیه، 1370ش، جیبى، 208ص.

28. سردار کربلا حضرت ابوالفضل العباس

سید عبدالرزاق موسوى مقرّم (1316ـ1391ق). ترجمه: گروه مترجمان. تهران، انتشارات الغدیر، 1411ق/ 1369ش. وزیرى، 440ص.

29. سردار کربلا حضرت ابوالفضل العباس(ع) در یک نگاه

سید جعفر میرعظیمى. قم، انتشارات کتابخانه مسجد حضرت ابوالفضل، 1377ش. رقعى، 120ص.

30. سرو علقمه: مدائح و مراثى حضرت ابوالفضل

گزینش: محسن حافظى. قم، دارالنشر اسلام، 1376ش. رقعى، 284ص.

31.سیره حضرت ابوالفضل العباس ـ علیه السلام

عباسعلى محمودى. تهران، انتشارات فیض کاشانى، 1375ش. رقعى، 155ص.

32 شخصیت حضرت ابوالفضل ـ علیه السلام

على عطایى خراسانى. چاپ دوم: مشهد، 1352ش. وزیرى، 184ص.

33. شخصیت فرماندار بزرگ اسلام

حسن صدر. چاپ تهران، 1333ش. رقعى، 48ص.

34. عباس بن على(ع)

جواد محدثى. قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1379ش. پالتویى، 120ص.

35. علمدار کربلا

ژیلا شفایى. مشهد، نشر الف، 1374ش. رقعى، 80ص.

36. علمدار نیامد

حسین صبورى. مشهد، انتشارات محبّ، 1375ش. پالتویى، 72ص. (این کتاب به انگلیسى ترجمه و تلخیص شده است)

37. قمر بنى هاشم ـ علیه السلام

سید عبدالحسین رضایى. چاپ مشهد، 1351ش. جیبى، 96ص.

38. قمر بنى هاشم(ع) پرچمدار عاشورا

سید صادق شفایى زاده. تهران، انتشارات اعلمى، 1362ش. وزیرى، 32ص. (مصور ـ ویژه نوجوانان)

39. قهرمان علقمه

احمد بهشتى. تهران، انتشارات مؤسسه اطلاعات، 1374ش. وزیرى، 314ص.

40. کرامات العباسیة

على میرخلف زاده. قم، انتشارات نصایح، 1377ش. رقعى، 240ص.

(در این کتاب، از کتاب (چهره درخشان قمر بنى هاشم) بسیار استفاده شده است)

41. ماه خورشید مدینه (زندگى و کرامات حضرت ابوالفضل)

سید غلامعلى موسوى سیستانى. قم، انتشارات طلیعه نور، 1377ش. رقعى، 47ص.

42. ماه هاشمى (مجموعه مدائح حضرت ابوالفضل العباس)

گردآورنده: مهدى صدیقیان. تهران، مرکز نشر هنر اسلامى بنیاد مستضعفان، 1373ش. رقعى، 55ص.

43. مدایح و مراثى حضرت ابوالفضل در شعر فارسى

احمد احمدى بیرجندى (1341ـ1419ق). مشهد، بنیاد پژوهش هاى اسلامى، 1376ش. وزیرى، 128ص.

44. مکین الاساس فى احوال سیّدنا ابى الفضل العباس

علامه شیخ محمدباقر بیرجندى (1276ـ1352ق)

این کتاب، در پایان (کبریت احمر)، مکرر به چاپ رسیده است. نیز نسخه خطى آن در کتابخانه آیت اللّه مرعشى به ش1/3417 موجود است.

ج. کتاب هاى چاپى اردو

1. حضرت عباس کى معجزات

محمد وصى خان هندى. چاپ هند. رقعى، 128ص.

2. درگاه حضرت عباس ـ علیه السلام

حسن لکهنوى. کراچى، عباس بُک ایجنسى، 1414ق. رقعى، 112ص.

3. ذکر العباس ـ علیه السلام

سید نجم الحسن کراروى هندى. چاپ هند

(الذریعة 10/35)

4. سقاى سکینه

سید بشیر حسین مدرس هندى.

(الذریعة 12/204)

5. عباس بن على ـ علیه السلام

کمال السید. ترجمه: نثار احمد زینپورى. قم، انتشارات انصاریان، 1377ش. وزیرى، 40ص.

(مصوّر ـ ویژه نوجوانان). از مجموعه (راه کربلا) ـ5

6. صحیفه وفا حضرت ابوالفضل العباس ـ علیه السلام

سید عبدالرزاق موسوى مقرم (1316ـ1391ق). ترجمه: سید حسین مهدى حسینى. قم، انتشارات انصاریان، 1418ق/ 1998م. رقعى، 350ص

7. قمر بنى هاشم ـ علیه السلام

حاج غلامعلى بهاونگرى هندى (1283ـ ح1367ق). چاپ هند، به زبان گجراتى.

(الذریعه 16/84 و 17/170)

8. قمر بنى هاشم ـ علیه السلام

سید ذى شأن حیدر جوادى هندى (1357ـ1421ق). چاپ هند

چند کتاب مخطوط دیگر

1. اعلام الناس فى فضائل العباس ـ علیه السلام

سید سعید بن سید ابراهیم بهبهانى (م1355ق).

(چهره درخشان قمر بنى هاشم/618)

2. حضرت اباالفضل العباس حامى ولایت و مظهر شهامت و استقامت

یعسوب الدین رستگار جویبارى.

3. طاقه ریحان

عبدالکریم مقدس ارموى (م1358ق)

(چهره درخشان قمر بنى هاشم/618)

4. مقتل العباس ـ علیه السلام

سید مهدى طباطبایى یزدى (م1347ق).

(الذریعة 22/103)

5. علمدار نیامد (انگلیسى)

حسین صبورى. مترجم: مهدى هدایتى. چاپ اول: 1377ش. رقعى، 17ص.

 

منبع: آیینه پژوهش1380 شماره 67

لینک کوتاه مطلب: https://tarikhi.com/?p=17919

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + هفده =

آخرین مطالب