شنبه 25 دی 1400 برابر با Saturday, 15 January , 2022

شکرستان

خانه ظالمان

چون عمرو لیث صفاری (حک: 265 -287ق) به نیشابور آمد لشکریان او در منازل مردمان فرود می آمدند و کار بر اهل شهر تنگ شده

کنیز آگاه

روزي يكي از كنيزان امام سجاد(ع) روي دست امام، آب مي‌ريخت تا حضرت آماده نماز شود. ظرف آب از دست كنيز افتاد و سر مبارك

یخرجون فی دین الله

یکی از دیوانگان فرزانه نزدیک معاویه شد.  معاویه به او گفت: از قرآن چیزی می دانی؟ گفت: خوب می دانم.  گفت: بخوان تا بشنوم.

زاهد واقعي

وقتي «حاتم اصم» كه از زهاد مشهور و عرفاي خراسان است به بغداد آمد به خليفه خبر دادند كه زاهد خراسان آمده است. خليفه او

زاهد واقعي

وقتي «حاتم اصم» كه از زهاد مشهور و عرفاي خراسان است به بغداد آمد به خليفه خبر دادند كه زاهد خراسان آمده است. خليفه او

پرخوري

«بنان طفيلي» از مشاهير ظرفا است كه به شكم‌پروري و پرخوري معروف بود.   از او سؤال كردند: از آيات قرآن كريم كدام را بيشتر

کفن کهنه

ابلهی در زمان نزدیک به مرگ به سر می برد. گفت: بگردید و کفن کهنه ای بیابید. گفتند: برای چه؟ گفت: تا بعد از مرگ

تو بزرگتری یا برادرت؟

از ابلهی پرسیدند: تو بزرگتری یا برادرت؟ گفت: من بزرگترم اما اگر یکسال دیگر بگذرد با من برابر خواهد شد. علی صفی، لطایف الطوایف، ص

چرا زید، عمرو را زد؟

در یکی از شهرها قاضی عالم، متدین و متقی وفات یافت و از او پسری امی و عامی باقی ماند. برای رعایت جایگاه پدرش او