سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401 برابر با Tuesday, 17 May , 2022

معرفی فصلنامه پژوهش در تاریخ

فصلنامه پژوهش در تاریخ به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و مدیر مسئولی محمد حسن بهنام فر و زیر نظر شورای سردبیری منتشر می شود.

 

اعضای هیأت تحریریه:

دكتر الكساندر چلوخاذره، دكتر فريدون الهياري، دكتر امير تيمور رفيعي، دكتر مقصود علي صادقي، دكتر حسين زنديه، دكتر روزبه زرين كوب، دكتر سيد ابوالفضل رضوي، دكتر امير اكبري، دكتر محمد طاهري مقدم، محسن روستايي، دكتر نعمت الله عليمحمدي، دكتر سيد سعيدرضا منتطري

برخی اطلاعات دیگر درباره این نشریه:

محل انتشار:     تهران
   
نشاني:     تهران، خيابان انقلاب اسلامي، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني، انجمن علمي دانشجويان گروه تاريخ، دفتر نشريه پژوهش در تاريخ
   
      
سايت اختصاصي:     pazhoheshdartarikh.blogfa.com

   
نشاني الكترونيك:     p.d.tarikh@gmail.com

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین مطالب