جمعه 11 خرداد 1403 برابر با Friday, 31 May , 2024

سنخ شناسي مدخل هاي تاريخي تشیع در دايره المعارف اسلامE2

عنوان پایان نامه: سنخ شناسي مدخل هاي تاريخي تشیع در دايرهالمعارف اسلامE2

دانشجو: ابوالفضل کارگر ابرقویی

استاد راهنما: دکتر فاطمه جان احمدی

استاد مشاور: حجت الاسلام والمسلمین دکتر رنجبران

استاد داور: حجت الاسلام والمسلمین حسینی رزاقی

مرکز آموزشی: دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

دایره‌المعارف اسلام یکی از مراجع معتبر جهانی برای شناخت علمی اسلام و معارف آن به شمار می آید. از آنجا که زبان نگارشی آن انگليسي است نزد ملل مختلف شناخته شده و از اقبال فراوانی برخوردار است. بخش مهمی از این دایره المعارف به مدخل ها و مقالات تاریخی شیعه اختصاص یافته است. صرف نظر از محتوای این مقالات آنچه بر آشنایی با کیفیت و کمیت مدخل‌هاي شيعي این دایره‌المعارف میافزاید دانستن آمار دقیقی از مدخلها و نویسندگان آن است. پایان‌نامه حاضر درصدد شناساندن مدخل‌هاي تاريخي_شيعي دایره‌المعارف اسلام و معرفی نويسندگان آن‌هاست و نیز قصد دارد با رویکرد تحلیلی به این سوالات پاسخ دهد که کمیت و کیفیت مقالات تاریخی _شیعی دایره المعارف چگونه است؟ نویسندگان این مقالات چه کسانی هستند؟ تفکرات و اعتقادات مذهبی هریک از این نویسندگان چیست؟ و نقش آماری یهودیان و مسیحیان در تدوین این مجموعه چقدر است؟

با بررسی توصیفی و تحلیلی و آماری مدخلهای تاریخی_شیعی به شیوه SPSSنتایجی بدین شرح حاصل شد: سهم اندک مؤلفان و محققان مسلمان و شیعه در تدوین مدخلهای تاریخی شیعه، معناداربودن رفتار علمی نویسندگان مقالات در پردازش به مقالات شیعه با کاربست اختصار و گزیده گویی و انحصارگرایی، اهتمام فراوان گردآورندگان این مجموعه به انشعابات شیعی، عدم اهتمام نویسندگان به تبیین و توصیف بعضی از چهرههای شاخص تاریخی- شیعی، عدم تناسب حجم مدخلها با عناوین آنها و بزرگنمایی جریان غلّو در تشیع.

واژگان کلیدی: دایره المعارف اسلام، مدخل، شیعه، تشیع، نویسندگان، تحلیل آماری مقالات.

 

/پایان/

 

 

 

 

Abstract

The  Encyclopaedia of Islam (EI) is one of the reliable references for Islam’s scientific cognition and its kenning. Because of its English publication, the EI is well known in defferent nations and has lots of furtuity. An important part of this encyclopaedia is dedicated to Shia’s entries and its historical articles. Regardless of the contents of the articles, an exact  statistics of the entries and the authors of the EI help us understand the quantity and quality of the shia’s entries. This paper is about to declare historical-Shia entries of the EI and the introduction of its writers and also intends on questions like how is the quality and quantity of historical –Shia’s articles? The writers of these articles? And so on with analytic Approach.

Some results have been made with descriptive and analytic and statistical deliberation by means of “Spss”:

The Slight portion of shia author’s and researchers in shia’s historical entries codification ,The meaningful scientific behavior of authors of the articles concerning with shia (shia’s articles are short, special shia’s articles have been selected and also shia’s articles mostly have been written by special authors, Special focus on different branches of shia, Meaningful refrain of articles about some important historical-shia people, There is no proportion between the volume of articles and there titles and the Grandiosity of shia “Gholov”.

Key words : The Encyclopaedia of Islam, EI, entry, shia, funeral, authors, statistical analisys of authors.

 

لینک کوتاه مطلب: https://tarikhi.com/?p=20565

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + 8 =

آخرین مطالب