شنبه 18 آذر 1402 برابر با Saturday, 9 December , 2023

21 اردیبهشت 1392 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سیره عملی امام باقر(ع)

  نام شریفش محمد، کنیه اش ابوجعفر و لقبش باقر بود. از آن روی باقر نامیده شد، که شکافنده علم، پرچمدار دانش و آشکار کننده